DSC07987
stichting denbi hospital foundation ethiopia

Kom je ook in actie?

Stichting Denbi

Primary Hospital Denbi, een nieuwe stap in de ontwikkeling van medische zorg.

Achtergrond

In de achterliggende 10 jaar heeft de Stichting Denbi zich ingezet voor de hulpverlening aan arme inwoners van het achterland van centraal Ethiopië. Dit werk heeft geleid tot de opbouw van een kliniek waar hulp wordt gegeven aan zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Sinds 2018 vindt deze plaats in een basis kliniek waar de vrouwen worden begeleid gedurende de zwangerschap en ook kunnen bevallen. Vanuit de ervaring van de achterliggende jaren is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan een uitbreiding van het zorgaanbod en een verdere professionalisering van de medische zorg. Als er nu complicaties optreden rondom de bevalling of andere ziekenhuiszorg nodig is moeten de mensen vanuit  Denbi een lange reis maken. Hiervoor is vaak geen geld en de zorg die in de stad wordt geleverd voldoet ook niet altijd aan de verwachtingen. Om in deze vraag te kunnen voorzien is de wens ontstaan om een basis ziekenhuis, een Primary Hospital, te ontwikkelen. De huidige basis kliniek zal blijven bestaan. Als de realisatie van het ziekenhuis zal zijn afgerond zal idealiter de huidige zorg vanuit de kliniek overgaan naar het ziekenhuis. Ook de andere projecten van Stichting Denbi blijven doorgaan en worden verder ontwikkeld.

De realisatie

Het bestuur van Stichting Denbi ondersteunt de plannen van het ziekenhuis. Omdat de expertise van het bestuur vooral ligt bij projecten in de agrarische sector en de bouw is een groep mensen gezocht met meer expertise welke aansluit bij een ziekenhuis. Om de opzet van het ziekenhuis en straks de exploitatie te waarborgen is een nieuwe stichting gevormd, Stichting Denbi Hospital Foundation Ethiopia (Denhofe) – www.denhofe.nl. Deze stichting wordt geleid door een eigen bestuur met mensen die een medische of financiële achtergrond hebben. Een verpleegkundige, artsen en accountants hebben zitting in het bestuur. Beide besturen werken vanuit dezelfde levensbeschouwelijke achtergrond en hebben hetzelfde doel voor ogen: hulpverlening aan de arme bevolking van Debre Zeit. Beide besturen blijven ook nauw samenwerken en houden elkaar op de hoogte van elkaars werkzaamheden.

Inmiddels wordt er gewerkt aan het opzetten van een projectplan. Hierbij wordt ondersteuning geleverd door een projectbureau dat ervaring heeft met dergelijke projecten in Ethiopië.

Werk in uitvoering

De contouren van het ziekenhuis worden nu in de eerste bouwschetsen zichtbaar. In samenwerking met de locale en landelijke overheid is inmiddels een vergunning verkregen voor de bouw van het ziekenhuis. Ook de bouwkavel is vastgesteld en vrijgegeven door de autoriteiten. Het is de bedoeling dat het ziekenhuis naast moeder en kindzorg ook een breder aanbod zal kunnen doen voor algemene medische zorg.

Bovendien wordt gewerkt aan het opzetten van een bestuursstructuur voor het ziekenhuis en wordt nagedacht over welke afdelingen in het ziekenhuis een plek krijgen. Er zal een spoedeisende hulp afdeling komen, 2 operatiekamers, poliklinieken en verschillende verpleegafdelingen.

Tevens wordt een fondsenplan ontwikkeld om het plan financieel mogelijk te maken. Het streven is om na enkele jaren een sluitende begroting te realiseren waarbij het ziekenhuis uiteindelijk niet meer afhankelijk is van donaties.

De twee verpleegkundigen van het eerste uur, Aberash Alemayehu en Berdien Coster, zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van het ziekenhuis. Zij zullen straks ook gaan werken in het ziekenhuis en zorgdragen voor continuïteit van zorg van de kliniek nu en het ziekenhuis in de toekomst.

Hartelijk bedankt dat u uw hart opent en wilt geven aan ons goede doel. Weet dat uw gift bij ons goed terecht komt!

Laat via onderstaand formulier uw gegevens achter voor bevestiging van uw gift en doneer.