DSC07987
stichting denbi hospital foundation ethiopia

Kom je ook in actie?

Onderzoek voor watervoorziening gestart

Na de overdracht van het land, zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een watervoorziening. De watervoorziening is van groot belang voor het ziekenhuis, maar ook al voor de bouwfase. Cement wordt ter plekke gemaakt en daarvoor is veel water nodig.

Daarnaast willen we ook de mensen uit het omliggende gebied van schoon water voorzien. De meeste mensen in de omgeving hebben geen stromend water en zijn aangewezen op waterpunten.

Voordat een waterput kan worden geslagen moet er een technisch onderzoek plaatsvinden over de plek van de waterput, de verwachtte afname, de noodzakelijke diepte, etc. Op basis hiervan kan een prijsindicatie worden afgegeven.

Het onderzoek op locatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Een team van 2 hydrologen heeft metingen gedaan, waarbij ze veel bekijks kregen van de community. Ook is er data verzameld van al bestaande bronnen in het omliggende gebied.

Zodra het technisch rapport en advies definitief is opgeleverd, weten we hoeveel geld er nodig is voor realisatie van de watervoorziening. We hopen daarvoor een fondswervende actie te voeren.

Hydrologen op locatie

Hartelijk bedankt dat u uw hart opent en wilt geven aan ons goede doel. Weet dat uw gift bij ons goed terecht komt!

Laat via onderstaand formulier uw gegevens achter voor bevestiging van uw gift en doneer.